Privacy statement
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen. U als bezoeker kunt van onze site gebruik maken met of zonder account en daarbij verwerken wij persoonsgegevens. We willen u daarom graag meedelen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij die gegevens verzamelen en hoe we op die manier uw gebruikservaring kunnen verbeteren.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de pricacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.
- nooit meer informatie vragen dan nodig
- je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden
- zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig
- je de mogelijkheid geven om je gegevens in te zien of te wijzigen.
- direct actie ondernemen als je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen

Gebruik persoonsgegevens
We verzekeren u dat we uw gegevens zullen beschermen tegen misbruik. We zullen deze nooit doorgeven aan derden voor commerciŽle doeleinden. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van uw bestellingen en slagen deze gegevens op in beveiligde servers.

Even een overzichtje van welke gegevens wij over u verzamelen:

Bedrijfsnaam en/of naam contactpersoon
Zodat we u op een correcte en beleefde manier kunnen aanspreken.

Btw nummer
Zodat we een geldig factuur kunnen opmaken en fraude kunnen voorkomen.

Facturatieadres
Om een geldig factuur op te stellen. U kan meerdere facturatieadressen opslaan, let er op dat u het juiste adres selecteert bij het plaatsen van de bestelling.

Leveradres
Zodat we uw order kunnen afleveren op het gewenste adres. U kan meerdere leveradressen opslaan, let er op dat u het juiste adres selecteert bij het plaatsen van de bestelling.

Telefoonnummer
Om uw order sneller af te handelen als we een vraag hebben.

Emailadres
Uw emailadres is uw login op onze website. U zal emails ontvangen in verband met uw bestelling en factuur. U ontvangt een orderbevestiging, een verzendbevestiging of afhaalbericht, betalingsuitnodiging en factuur via dit emailadres.

Nieuwsbrief
Wilt u graag op de hoogte blijven van onze acties en nieuwsbrieven, kan u ons hiervoor toestemming geven. Toch liever geen nieuwsbrieven meer? U kan eenvoudig uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief zelf of in uw account.

Gekoppelde emailadressen
Voor emails betreffende betaling en facturen kan u een 2e emailadres doorgeven aan onze medewerkers.
Ook voor de overige mails in verband met uw order kan er een 2e emailadres opgegeven worden.
Bv.: Plaatst u de bestelling, maar wordt de facturatie en/of betaling geregeld door een andere dienst, is dit ideaal om een extra emailadres door te geven.
Bent u graag met 2 of meer personen op de hoogte van de status van uw bestelling kan u een extra algemeen emailadres opgeven.

Login historiek
We houden uw laatste logindatum bij om te weten of u nog actief bent op onze website. Zo kunnen we slapende data regelmatig verwijderen.
Ook slaan we uw browserversie op, dit louter om eventuele problemen met de website beter te kunnen opsporen.

Verstrekken aan derden
Wij geven jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen als dat absoluut noodzakelijk is voor de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling maken we gebruik van de diensten van een derde partij. Denk hierbij aan de afhandeling van de online betaling en het verzenden van uw order met een pakjesdienst.

Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij werken bijvoorbeeld met een extern boekhoudkantoor.

Uw rechten
Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Maxevent. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@Maxevent.be, per post naar Maxevent, MariŽndal 8, 2400 Mol of door gebruik te maken van het onderdeel Contact op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Gedrag
Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.maxevent.be nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistische of op andere wijze niet correct is.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en om uw bestelmandje te vullen. Het is aangeraden om cookies te activeren in uw browser.
Corona maatregelen vervolg
In deze uitzonderlijke periode hebben we besloten om verder te werken achter gesloten deuren. Om het risico voor zowel uzelf als onze medewerkers te beperken, vragen we begrip voor deze maatregel.

Telefoon -> Chat -> Email
We blijven bereikbaar via email, we proberen zo snel mogelijk te reageren. Alvast bedankt voor jullie begrip.